sterowanie wentylacją elbas

STEROWANIE TECHNOLOGIĄ BASENOWĄ

Jako główne wyzwanie stawiamy sobie precyzję i niezawodność działania instalacji. Nie byłoby to możliwe bez idealnie wykonanego systemu automatyki, dobranego indywidualnie dla danego obiektu. Oferujemy kompletne szafy sterownicze dla urządzeń technologicznych, regulatory poziomu wody oraz regulatory temperatury, ph i zawartości chloru w wodzie basenowej.

Od blisko 20 lat zajmujemy się montażem i obsługą specjalistycznych systemów sterowania urządzeniami technologicznymi w obiektach basenowych.

Obejmują one:

 • pomiary i regulację parametrów wody basenowej
 • sterowanie pompami obiegowymi
 • regulację poziomów wody w zbiornikach retencyjnych
 • sterowanie atrakcjami wodnymi, itp.

Do budowy tych systemów stosujemy profesjonalne elementy automatyki przemysłowej. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie sami tworzymy specjalistyczne oprogramowanie oraz moduły elektroniczne, niezbędne do obsługi cel pomiarowych, czujników i elementów wykonawczych.

Modułowa budowa naszych systemów oraz zastosowanie komunikacji cyfrowej pomiędzy modułami pozwala na ich rozbudowę i dostosowanie do wielkości obiektu i ilości zamontowanych urządzeń technologicznych. Dzięki temu nasze systemy sprawdzają się tak w obiektach prywatnych i hotelowych jak i w dużych aquaparkach, a ich rozbudowa lub modyfikacja możliwa jest w dowolnym momencie, nawet podczas eksploatacji obiektu.

Systemy te można stosować również do obiektów modernizowanych. Polecamy montaż kompletnych systemów, ale możliwe jest zastosowanie pojedynczych elementów, realizujących wybrane funkcje.

Kontrola i regulacja parametrów chemicznych wody basenowej:

 • poziomu wolnego chloru
 • pH
 • potencjału redox
 • poziom chloru związanego

System może współpracować z sondami ProMinent, Dinotec, Siemens i wielu innych. Rozbudowa systemu, aż do 16 obiegów wodnych, polega na podłączeniu modułów montowanych w okolicach kolejnych cel pomiarowych.

Każdy z obiegów może być kontrolowany albo bezpośrednio z szafy sterującej albo za pomocą interfejsu zamontowanego blisko sond.

Bezpośrednia obsługa (podgląd parametrów, zmiana nastaw, kalibracja sond) możliwa jest również za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu z odpowiednią aplikacją.

Zastosowano dodatkowe funkcje zabezpieczające przed przedozowaniem reagentów chemicznych w przypadku awarii sond pomiarowych.

Pomiar i regulacja temperatury wody basenowej

Możliwe jest zastosowanie dwóch metod regulacji:

Prosta regulacja ON/OFF – załączanie pompy lub zaworu c.t., gdy temperatura wody w basenie spadnie poniżej nastawionej. Wyłączenie następuje po przekroczeniu nastawionej temperatury
z zachowaniem histerezy.


Precyzyjna regulacja kaskadowa – płynna regulacja temperatury wody podgrzanej za wymiennikiem ciepła w funkcji temperatury wody w niecce. Zawór regulacyjny sterowany jest sygnałem 0-10V lub 4-20 mA.

Zalety precyzyjnej regulacji kaskadowej

 • precyzyjne utrzymywanie zadanej temperatury wody basenowej w niecce (odchyłki nie przekraczają 0,1°C)
 • zabezpieczenie przed napływem zimnej wody do niecki podczas uzupełniania wody świeżej
 • pełna kontrola temperatury wody podgrzanej za wymiennikiem ciepła zabezpiecza instalację technologiczną PVC przed przegrzaniem
 • płynna regulacja mocy grzewczej wymiennika ciepła umożliwia redukcję mocy źródła ciepła (np. redukcję mocy zamówionej w PEC) – szczególnie istotne przy obiektach wielobiegowych

Regulacja poziomu wody w zbiornikach retencyjnych

Nasz system może współpracować z czujnikami poziomu wody różnego typu:

 • sondy konduktancyjne i pojemnościowe (np. pręty ze stali nierdzewnej)
 • sondy ultradźwiękowe
 • przetworniki ciśnienia statycznego wody.

W przypadku sond konduktancyjnych zastosowana jest podwójna separacja napięcia zasilającego oraz specjalne rozwiązania chroniące elektrody przed elektrokorozją (10 letnia gwarancja na sondy)


Regulator realizuje funkcje:

 • załączania zaworu dopełniającego
 • zabezpieczenia pomp obiegowych przed suchobiegiem
 • zabezpieczenia przed przekroczeniem maksymalnego poziomu wody w zbiorniku

Sterowanie pomp zestawów filtracyjnych i urządzeń atrakcji wodnych

Dla pomp, zależnie od potrzeb, stosujemy proste sterowanie ON/OFF lub płynną zmianę wydajności, z wykorzystaniem przemienników częstotliwości (ograniczających uderzenia hydrauliczne podczas rozruchu i umożliwiających znaczną redukcję kosztów eksploatacji). Wszystkie pompy zabezpieczane są przed suchobiegiem.

Sposoby zarządzania atrakcjami wodnymi

 • ręcznie – za pomocą prostych wyłączników zamontowanych w hali basenowej (wykorzystujemy bezpieczne napięcie sterujące)
 • ręcznie, lub automatycznie według określonego programu czasowego – za pomocą panelu dotykowego zamontowanego w hali basenowej
 • ręcznie, lub automatycznie według określonego programu czasowego – za pomocą pilota bezprzewodowego

Szafy zasilająco – sterujące

Szafy zasilająco – sterujące dostosowywane są do ilości i mocy zamontowanych pomp, dmuchaw i innych urządzeń technologicznych zasilanych z tych szaf. Urządzenia chronione są przez odpowiednio dobrane zabezpieczenia termiczne i zwarciowe.

Pracą systemu zarządza panel dotykowy (sterownik PLC), zamontowany na drzwiach szafy zasilająco – sterującej.

Na panelu wyświetlane są parametry pracy systemu oraz inne informacje dotyczące funkcjonowania urządzeń. Prowadzony jest rejestr alarmów, możliwa jest archiwizacja innych wybranych parametrów i przedstawienie ich w formie graficznej.

Panel umożliwia użytkownikowi zmianę nastaw regulowanych parametrów (wydajności pomp, poziomu pH i wolnego choru, temperatury wody i wielu innych). Możliwa jest zdalna obsługa panelu za pomocą Internetu lub wewnętrznej sieci Ethernet.

STEROWANIE TECHNOLOGIĄ BASENOWĄ

zapraszamy do współpracy

Na każdym etapie inwestycji, na życzenie klienta firma służy doradztwem, nadzorem dając możliwość wsparcia projektowego, wykonawczego i serwisowego.