ŁADNY DOM

TytułOpisPobierz
Basen w domu - UWAGI SPECJALISTY Autor: Zbigniew WNUKOWICZ • Artykuł ŁADNY DOM 2006 PobierzPodgląd

KONFERENCJA - POLITECHNIKA WARSZAWSKA

TytułOpisPobierz
Jakość instalacji klimatyzacyjnych dla hal basenowych a zużycie energii. Autor: Zbigniew WNUKOWICZ • Konferencja PW 2008 PobierzPodgląd

KONFERENCJA - GDAŃSKA FUNDACJA WODY

TytułOpisPobierz
Konstrukcje hal basenowych, przegrody architektoniczne a zagwarantowanie odpowiednich warunków klimatycznych. Autor: Zbigniew WNUKOWICZ • Konferencja GFW 2001 PobierzPodgląd
Izolacja cieplna. Rozwiązania budowlane, dobór materiałów. Autor: Zbigniew WNUKOWICZ • Konferencja GFW 2001 PobierzPodgląd
Planowanie remontu z uwzględnieniem przyszłej modernizacji klimatyzacji obiektu. Autor: Zbigniew WNUKOWICZ • Konferencja GFW 2001 PobierzPodgląd
Warunki klimatyczne w obiektach basenowych oraz sposoby rozdziału powietrza a wrażenie komfortu cieplnego i koszty eksploatacji. Wpływ organizacji rozdziału powietrza na wielkość instalacji klimatyzacyjnej. Autor: Zbigniew WNUKOWICZ • Konferencja GFW 2002 PobierzPodgląd
Konstrukcje hal basenowych. Izolacja cieplna, paroizolacja. Sposoby zabezpieczania przegród budowlanych przed działaniem wilgoci. Autor: Zbigniew WNUKOWICZ • Konferencja GFW 2002 PobierzPodgląd
Planowanie remontu z uwzględnieniem przyszłej modernizacji klimatyzacji obiektu. Autor: Zbigniew WNUKOWICZ • Konferencja GFW 2002 PobierzPodgląd
Kryteria doboru instalacji klimatyzacyjnych hal basenowych (przykłady doboru). Wpływ konstrukcji i typu hal basenowych na wielkość instalacji klimatyzacyjnej, oraz koszty eksploatacji. Autor: Zbigniew WNUKOWICZ • Konferencja GFW 2002 PobierzPodgląd
Pływalnia w przestoju eksploatacyjnym. Możliwości znaczącego obniżenia zużycia energii. Autor: Zbigniew WNUKOWICZ • Konferencja GFW 2007 PobierzPodgląd
Urządzenia do klimatyzacji hal basenowych. Autor: Zbigniew WNUKOWICZ • Konferencja GFW 2005 PobierzPodgląd
Kryteria doboru central klimatyzacyjnych dla hal basenowych. Autor: Zbigniew WNUKOWICZ • Konferencja GFW 2003 PobierzPodgląd

zapraszamy do współpracy

Na każdym etapie inwestycji, na życzenie klienta firma służy doradztwem, nadzorem dając możliwość wsparcia projektowego, wykonawczego i serwisowego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI